Gương trang điểm

 • Bàn trang điểm + Gương AVEGIU-19

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Ash, MFC, Veneer, Vecni, sơn PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.100 x 480 x 790 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu đậm + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  9,880,000 VNĐ
 • Gương sắt SATGU-02

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, Kính thủy 5 ly (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 450 x – x 1.100 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đỏ đồng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  8,280,000 VNĐ
 • Gương sắt SATGU-01

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, Kính thủy 5 ly (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x – x 900 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  7,280,000 VNĐ
 • Gương GUO-14

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Kính thủy (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.100 x – x 1.100 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  11,280,000 VNĐ
 • Gương GUO-13

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Kính (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.000 x – x 1.000 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  6,680,000 VNĐ
 • Gương GUO-12

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, dát Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.000 x – x 1.000 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  7,880,000 VNĐ
 • Gương GUO-11

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, dát Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 800 x – x 600 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  1,280,000 VNĐ
 • Gương GUO-10

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, dát Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x – x 600 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  1,480,000 VNĐ
 • Gương GUO-09

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, dát Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x – x 600 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  2,480,000 VNĐ
 • Gương GUO-08

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Bằng Lăng, dát Vàng Ý, dát Bạc Ý (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 750 x – x 750 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  5,680,000 VNĐ
 • Gương GUO-07

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Bằng Lăng, dát Vàng Ý, dát Bạc Ý (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.000 x – x 1.000 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  8,800,000 VNĐ
 • Gương GUO-06

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Bằng Lăng, dát Vàng Ý (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x – x 900 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  9,980,000 VNĐ
Hotline: 090.373.1828 – 090.373.6168