Giường

 • Gường AVEGIU-18 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Khung Sắt, bọc Vải (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.000 x 1.600 x 1.150 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Xanh lam + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  14,880,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-17 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, bọc Simili (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.000 x 1.600 x 1.200 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng ngà + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  17,280,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-16 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.080 x 1.680 x 950 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  15,680,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-15 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.085 x 1.760 x 1.150 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu đậm (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  17,800,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-14 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Simili (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.090 x 1.680 x 1.050 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  16,800,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-13 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.130 x 1.660 x 1.115 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  15,880,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-12 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.130 x 1.740 x 950 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  17,800,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-11 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, MFC, PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.130 x 2.980 x 830 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Xám (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  29,880,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-10 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Silimi (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.180 x 1.720 x 1.150 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  19,800,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-09 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.160 x 1.680 x 780 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng ngà (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  28,680,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-08 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Khung Gỗ, bọc Simili (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.000 x 1.600 x 1.150 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Xám nhạt + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  19,280,000 VNĐ
 • Gường AVEGIU-07 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: MFC, Arcylic (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.120 x 2.720 x 660 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: AVEMOB.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  36,680,000 VNĐ
Hotline: 090.373.1828 – 090.373.6168