Giường

 • Gường GIU-17 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, đầu gường bọc Silimi, chân gỗ dát Vàng, Sơn trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.800 x 1.000 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng ngà + Xám + Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  42,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-16 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, đầu gường bọc Simili, Sơn (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.870 x 1.350 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  48,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-15 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, đầu gường bọc Silimi, chân Gỗ, dát Bạc, Sơn trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.870 x 1.310 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  28,680,000 VNĐ
 • Gường GIU-12 (1m2)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Sơn PU (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.080 x 1.280 x 950 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  8,280,000 VNĐ
 • Gường GIU-10 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: MDF 18, đầu gường bọc Simili sáng, Sơn trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.840 x 1.180 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  24,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-08 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, dát Bạc, Sơn trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.680 x 1.080 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  20,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-07 (1m6)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Ash, Ash Veneer, đầu gường bọc Simili nâu (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.680 x 1.150 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Nâu + Xám + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  21,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-06 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, bọc Vải, dát Vàng Ý (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.880 x 1.210 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu + Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  38,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-05 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Bằng Lăng, bọc Simili (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 1.880 x 1.200 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  Liên hệ
 • Gường GIU-04 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ màu nâu đậm, hoa văn sơn Nhũ Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.840 x 1.940 x 1.330 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu đỏ + Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  23,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-03 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Bằng Lăng, bọc Simili, Sơn (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.020 x 1.920 x 1.450 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  34,800,000 VNĐ
 • Gường GIU-02 (1m8)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Khung Gỗ Bằng Lăng, Veneer (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.080 x 1.940 x 1.410 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu + Bạc (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  42,800,000 VNĐ
Hotline: 090.373.1828 – 090.373.6168