Sofa góc

 • Sofa góc SOFAG-12

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Khung Gỗ, MFC, bọc Simili (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.200 x 3.200 x 720 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Nâu vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  54,280,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-11

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ Bằng Lăng, bọc Simili giả da (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.000 x 2.200 x 720 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  44,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-10

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, vải Singapore (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.810 x 1.430 x 590 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Xám + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  25,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-09

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, vải Singapore (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.850 x 1.350 x 640 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  38,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-08

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Chân Gỗ, bọc Vải Singapore (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.100 x 3.780 x 750 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu xám (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  68,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-07

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Simili (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.765 x 760 x 700 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  46,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-06

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, vải Singapore (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.080 x 2.700 x 740 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Xám + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  48,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-05

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, Veneer, bọc Vải (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.260 x 2.080 x 710 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  48,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-04

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Chân Gỗ Căm xe, bọc Da Bò Mỹ, Vernis đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.270 x 2.220 x 730 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  138,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-03

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Chân Gỗ, bọc Simili giả da (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.800 x 1.800 x 780 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  42,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-02

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Chân Gỗ, bọc Simili giả da (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 3.000 x 1.800 x 750 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  48,800,000 VNĐ
 • Sofa góc SOFAG-01

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Chân Gỗ, bọc Simili giả da (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 2.400 x 2.600 x 720 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đỏ sẫm (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  46,800,000 VNĐ
Hotline: 090.373.1828 – 090.373.6168