Kệ trang trí

 • Kệ sắt SATKE-10

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, chậu hoa Gỗ Thông (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x 300 x 750 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  4,880,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-09

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 850 x 420 x 1.850 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  11,280,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-08

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt Kính 5 ly (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 550 x 380 x 750 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  6,280,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-07

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 500 x 400 x 750 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  8,880,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-06

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt gỗ MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 800 x 360 x 1.900 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  7,880,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-05

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt Gỗ MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 900 x 450 x 1.950 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen + Nâu tối (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  12,280,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-04

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt Gỗ MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.800 x 320 x 1.950 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen + Nâu (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  9,800,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-03

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, Kính 5 ly Indonesia (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 900(x2) x 300 x 2.100 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.

  *** Ghi chú: Giá trọn 1 cặp gồm 2 kệ.

  18,800,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-02

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt Gỗ MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.100 x 420 x 1.800 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen + Nâu (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  10,800,000 VNĐ
 • Kệ sắt SATKE-01

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt Gỗ MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 400 x 1.100 x 700 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Vàng + Trắng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  6,800,000 VNĐ
 • Kệ sách KSA-12

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Gỗ, MFC (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 650 x 250 x 2.200 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  5,680,000 VNĐ
Hotline: 090.373.1828 – 090.373.6168