Đồ trang trí

 • Xe sắt SATXE-01 (Nhỏ)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, chậu hoa gỗ Thông (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x – x – (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu Vàng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  2,280,000 VNĐ
 • Xe sắt SATXE-01 (Lớn)

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện, chậu hoa gỗ Thông (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 700 x – x – (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu Vàng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Hiện đại.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  2,480,000 VNĐ
 • Sắt trang trí SATTT-05

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 420 x 420 x 1.650 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu đậm (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  8,680,000 VNĐ
 • Sắt trang trí SATTT-04

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x – x – (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Nâu đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  7,280,000 VNĐ
 • Sắt trang trí SATTT-03

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 600 x 400 x 600 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  2,880,000 VNĐ
 • Giá sắt trang trí SATTT-02

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): – x – x 400 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  1,200,000 VNĐ
 • Sắt trang trí SATTT-01

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.500 x – x 1.000 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  6,800,000 VNĐ
 • Giá sắt SATMO-02

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 250 x – x 180 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  480,000 VNĐ
 • Giá sắt SATMO-01

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 300 x – x 450 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  1,680,000 VNĐ
 • Đồng hồ DOHO-02

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 900 x – x 900 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  7,280,000 VNĐ
 • Đồng hồ DOHO-01

  5.00 trên 5
  •  Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện giả cổ (Tùy chọn theo ý).
  •  Quy cách (mm): 1.000 x – x 1.000 (Tùy chọn theo ý).
  •  Màu sắc: Trắng + Đen (Tùy chọn theo ý).
  •  Thương hiệu: Thiết Mộc.
  •  Phong cách: Cổ điển.
  •  Trạng thái: Đặt hàng (2 tuần).
  •  Bảo hành: 3 năm.
  9,800,000 VNĐ
Hotline: 090.373.1828 – 090.373.6168